top of page

טאלנטים בשוק העבודה

בשנת 2030 כ 50% מכל שוק העבודה בארצות הברית יהיו פרילנסרים, זה די מטורף כשחושבים על זה. זה אומר ששוק העבודה יעבור מהפורמט שאנחנו מכירים היום לפורמט של טלנטים, מה זה אומר?תחשבו על הפקה של סרט בהוליווד, עבור כל סרט בונים צוות המיועד רק להפקת הסרט הספציפי הזה. לוקחים שחקנים שהם למעשה פרילנסרים, במאי מפיק וכל מה שצריך על מנת לצלם את הסרט והופכים את כל המשתתפים לסוג של קבוצה שפועלים למען המטרה. לאחר השלמת העבודה הקבוצה מתפרקת וכל אחד מתפנה לפרויקט הבא.


שוק העבודה יעבוד באופן דומה, יהיו את העובדים הקבועים של החברה אך הרבה פרויקטים יתנהלו עם טלנטים שעובדים עם החברה במיקור חוץ. למשל, מתוכננת השקה של מוצר יגויסו טלנטים המומחים בהשקת מוצר לתקופת זמן קבועה מראש וביחד עם מי שאחראי על כך מתוך החברה יעבדו כצוות מגובש על ההשקה עד לסיום הפרויקט ואז כל טלנט מתפנה לפרויקט חדש.


יש המון יתרונות לצוות פעולה שנבנה בצורה כזו, בצד של הטלנטים, כל אחד תורם את שהוא יודע ואוהב לעשות ויקבל את התמורה המתאימה.


בצד של החברה, ההרכב הפירמידלי של העסק יהפוך לשטוח יותר ויפנה את מקומו לצוותי עבודה מקובצים ומכווני משימה. מעסיקים יהפכו לצרכנים של כישרון עצמי. הרווחים יגדלו הודות להקטנת מרכיבים כמו תקורה וניהול עובדים. העובדים הקיימים יהיו יותר בשליטה על ניהול המטלות שלהם.


כשחושבים על זה לעומק נראה שבעצם זה המהלך הטבעי, ההורים שלנו עבדו בעבודה אחת כל החיים ומקום העבודה העניק קביעות ובטחון לאורך החיים. שנות התשעים עם כל הסטרטאפים שצצו עירערו על התפיסה הזו ויצרו עובדים שלא חיפשו קביעות וביטחון ולא חששו להחליף את מקום העבודה, להיפך, אף אחד לא היה מעוניין להישאר בעבודה אחת כל החיים. נראה כי באיזה שהוא מקום זה הגיוני שהצעד הבא זה לעבוד בחברות למשך תקופת זמן קצרות אף יותר כטאלנט לפי פרויקט.


כל זה די מדהים אותי כי זה בדיוק הדרך בה אני בונה את השירותים שאני מציעה ללקוחות שלי.


Comments


bottom of page