top of page
Source it out

מכוונים בדיוק למטרה

סטרטאפים נמצאים בשלב מרגש מאוד בו מתחיל פיתוח של דבר חדש, אך לעיתים יש צורך בעזרה עם השיווק עצמו. מידע רחב יותר על השוק בו פועלים, כתיבת תוכנית אסטרטגית, מיפוי מתחרים, פנייה וקישור לחברות הגדולות, להחליט מה מציגים ומתי.

תוכנית הליווי של Source it out מאפשרת ליווי מקצועי על מנת למקסם את האפשרויות הגלומות במוצר שלך.

 עד כמה אתם מכירים את כל השוק בו מיועדים לפעול?

המודל שלנו כולל ניתוח ואינטגרציה של:

 Competitive Landscape  - שיווק בחברות הפארמה הופך ליותר ויותר תחרותי ומורכב דבר המצריך היכרות עמוקה עם המתחרים הקיימים והפוטנציאליים על מנת לעצב נכון המטרות האסטרטגיות ואת הגישה השיווקית. 

 

Patient Flow - מודל מתאר זרימת המטופלים לאורך הטיפולים השונים במחלה ומציין את האפידמיולוגיה של המחלה, שכיחות, שיעורי הישנות, שיעורי הישרדות והנחיות הטיפול המקובלות. תזרים מטופלים מסייע לאתר את הניואנסים של תהליך הטיפול במחלה ספציפית. 

 

Patient Journey - מודל זה עוזר להבין אילו שלבים עובר המטופל, מי מהצוות הרפואי נפגש עם המטופל, איזה סוג של החלטות מתקבלות בדרך לטיפול ועל ידי מי. זאת על מנת לאתר את מובילי הדעה ואנשי המפתח בתהליך שיווק המוצר.

bottom of page