top of page
Image by Tyler Maddigan

צופים קדימה אל העתיד

ניתוח פוטנציאל שוק הוא אחד הכלים החשובים ביותר בעת קבלת החלטות לגבי מוצר חדש.

בכל תפקיד ניהולי בתעשייה, בין אם הם ניהול פיתוח עסקי, ניהול מרקט אקסס או ניהול מוצר יש חשיבות עליונה להכיר את פוטנציאל השוק, זאת על מנת לקבל החלטות רלוונטיות להשקת המוצר. לעיתים המידע צריך להיות זמין בשלב מאוד מוקדם על מנת לדעת אם כדאי בכלל לרשום את המוצר בישראל ולעיתים המידע צריך להיות זמין בשלב מאוחר יותר, לקראת השקה או תכנון אסטרטגי שיווקי. 

אך בכל מקרה ניתוח פוטנציאל שוק נדרש עבור כל מוצר שחושבים להשיק. 

Source It Out יכולה לספק את ניתוח הנתונים על מנת לקבל החלטות.

 

השירות מתאים בזמנים של עומס או כאשר נדרשת בחינה של מספר מוצרים לגבי היתכנות שיווק בישראל ונדרשת החלטה של תיעדוף. 

 

במסגרת ניתוח פוטנציאל שוק, Source it out עורכת בדיקת כדאיות תוך סקירת מגמות טיפוליות, אפיון קהל מטרה, זיהוי וניתוח המתחרים.

בסיום העבודה מתקבלת מצגת מובנית ממנה ניתן לקבל החלטה מושכלת איך כדאי להמשיך עם המוצר ולגזור תוכנית אסטרטגית.

bottom of page